Home Publicita a propagace
TOPlist

ROK  2021

Smlouva č. JMK069438/21/OKH

Akce "Opravy a údržba zásahové techniky, výstroje a výzbroje, provozní náklady; Pořízení závěsného lodního motoru", byla financována z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2021.

Neinvestiční podíl dotace ve výši 668.000,- Kč a Investiční podíl dotace ve výši 200.000,- Kč

Způsobilé výdaje akce celkem: 869.459,62 Kč

Z toho dotace z JMK ve výši 868.000,- Kč

a) pořízení investičního majetku - pořízení závěsného lodního motoru ve výši 200.000,- Kč

 

b) neinvestiční část dotace - Opravy a údržba zásahové techniky, výstroje a výzbroje, provozní náklady; ve výši 668.000,- Kč

Opravy a údržba zásahové techniky. V rámci této části projektu byla provedena oprava zásahových vozidel a záchranných motorových člunů, kdy tyto opravy byly prováděny z větší části z důvodu odborné náročnosti dodavatelsky v odborných servisních střediscích.  Provedenými opravami byla zajištěna plná akceschopnost a připravenost zásahové techniky k plnění úkolů směřujících k záchraně osob, zvířat a majetku.

Oprava termoizolačních suchých obleků. V rámci této části projektu byla provedena oprava termoizolačních zásahových obleků URSUIT pro zásahy ve vodním prostředí, kdy tyto opravy byly provedeny dodavatelsky v odborném autorizovaném servisním středisku výrobce a následně provedena revize a zkouška těsnosti.  Provedenými opravami byla zajištěna plná akceschopnost a připravenost záchranářů k provádění zásahů ve vodním prostředí s cílem zajištění ochrany a bezpečnosti zasahujících záchranářů.

Nákup ochranných osobních pomůcek a výstroje záchranářů. V této položce projektu byly pořízeny pro záchranáře nové zásahové obleky a funkční oblečení, ochranná zásahová obuv do vodního prostředí. Pořízením ochranných osobních pomůcek významně přispělo k eliminaci možnosti vzniku úrazů záchranářů při zásazích, zajištění BOZP